نمایش:   موضوع: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9. 4
 10.  
 11. 5
 12.  
 13. 6
 14.  
 15. 7
 16.  
 17. 8
 18.  
 19.  >> 
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 247  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 390  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 285  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 264  دانلود ها: 0
عید فطر خبری ویژه برای شما داریم منتظر باشید
تاریخ: 2013-08-01
موضوع: ويژه
بازدید: 269  دانلود ها: 0
جلسه معارفه ریاست هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جناب آقای داوودی برگزارشد
تاریخ: 2013-07-10
موضوع: ويژه
بازدید: 408  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 419  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 468  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 800  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 443  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 397  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 313  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 518  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 285  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری استان اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-06-30
موضوع: ويژه
بازدید: 237  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 423  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 295  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 388  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان 09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 327  دانلود ها: 0
استاد جابر سلیمی وهمراهان شهرستان تیران وکرون ادرس باشگاه : تیران وکرون روستای افجان ورزشگاه شهدا روزهای زوج 17/30 الی 19 شماره تماس 09132896971
تاریخ: 2013-06-21
موضوع: ويژه
بازدید: 359  دانلود ها: 0
ادرس باشگاه : تیران وکرون روستای افجان ورزشگاه شهدا روزهای زوج 17/30 الی 19 شماره تماس 09132896971
تاریخ: 2013-06-21
موضوع: ويژه
بازدید: 345  دانلود ها: 0
ولادت امام زمان پیشاپیش مبارک
تاریخ: 2013-06-19
موضوع: ويژه
بازدید: 205  دانلود ها: 0
رییس جمهور منتخب مردم در سال 92 دکتر حسن روحانی
تاریخ: 2013-06-16
موضوع: ويژه
بازدید: 252  دانلود ها: 0
استاد باقری
تاریخ: 2013-06-07
موضوع: ويژه
بازدید: 498  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 195  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 188  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 214  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 221  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 288  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 367  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 175  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 187  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 184  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 200  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 206  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 200  دانلود ها: 0
رحلت امام خمینی تسلیت باد روابط عمومی هیات کونگ فو استان اصفهان
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 172  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-05-30
موضوع: ويژه
بازدید: 246  دانلود ها: 0
اولین کلاس بازآموزی{استاژ} داوری کونگ فو در سال 92 در اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-04-27
موضوع: ويژه
بازدید: 374  دانلود ها: 0
اولین کلاس بازآموزی{استاژ} داوری کونگ فو در سال 92 در اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-04-27
موضوع: ويژه
بازدید: 810  دانلود ها: 0
هیات هنرهای رزمی وکونگ فو شهرستان اصفهان برگزار میکند مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه یک استان اصفهان (اصفهان -شاهین شهر -دولت آباد) به مناسبت ولادت حضرت فاطمه {س} نونهالان،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان (مبارزات نیمه آزاد) مسابقات بانوان 1392/2/12 مسابقا
تاریخ: 2013-04-21
موضوع: ويژه
بازدید: 511  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان
تاریخ: 2013-04-14
موضوع: ويژه
بازدید: 220  دانلود ها: 0
شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) تسلیت باد -
تاریخ: 2013-04-14
موضوع: ويژه
بازدید: 195  دانلود ها: 0
تسلیت
عنوان: تسلیت
تاریخ: 2013-04-12
موضوع: ويژه
بازدید: 212  دانلود ها: 0
soltani
عنوان: soltani
تاریخ: 2013-04-09
موضوع: ويژه
بازدید: 298  دانلود ها: 0
sale87
عنوان: sale87
تاریخ: 2013-04-09
موضوع: ويژه
بازدید: 287  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان لیست همراهان در حال تکمیل.... وب سایت رسمی www.hamrahantoa.com
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 326  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان لیست همراهان در حال تکمیل.... وب سایت رسمی www.hamrahantoa.com
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 297  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 279  دانلود ها: 0
باسلام خدمت تمامی همراهان عزیز با توجه به اهمیت موضوع و اینکه کونگ فو استان نیاز مبرم به یک پایگاه استعدادیابی دارد لذا برآن شدیم با استفاده از نیروهای مستعد و مربیان ارزنده ای چون استاد حسین حمیدی راد- استاد سینا قاصدی- استاد رضا هارونی /استاد بهرام منتظ
تاریخ: 2013-03-19
موضوع: ويژه
بازدید: 239  دانلود ها: 0
باسلام خدمت تمامی همراهان عزیز با توجه به اهمیت موضوع و اینکه کونگ فو استان نیاز مبرم به یک پایگاه استعدادیابی دارد لذا برآن شدیم با استفاده از نیروهای مستعد و مربیان ارزنده ای چون استاد حسین حمیدی راد- استاد سینا قاصدی- استاد رضا هارونی /استاد بهرام منتظ
تاریخ: 2013-03-19
موضوع: ويژه
بازدید: 252  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو استان اصفهان ورزشگاه تختی رزهای فرد 19/45 الی 21
تاریخ: 2013-03-11
موضوع: ويژه
بازدید: 240  دانلود ها: 0
هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان پیشاپیش فرارسیدم سال 1392 را به کلیه عزیزان تبریک و تهنیت عرض مینماید
تاریخ: 2013-03-10
موضوع: ويژه
بازدید: 230  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 456  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 333  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 331  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 380  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 230  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 236  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 274  دانلود ها: 0
نمایش:   موضوع: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9. 4
 10.  
 11. 5
 12.  
 13. 6
 14.  
 15. 7
 16.  
 17. 8
 18.  
 19.  >>