نمایش:   موضوع: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9. 4
 10.  
 11. 5
 12.  
 13. 6
 14.  
 15. 7
 16.  
 17. 8
 18.  
 19.  >> 
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 246  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 386  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 282  دانلود ها: 0
حضور پرشور جامعه کونگ فو استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس به گزارش روابط عمومی هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جامعه کونگ فو استان،همپا با دیگر آحاد مردم عزیز با حضوری چشمگیر در راهپیمائی روز قدس، حمایت همه جانبه خود را از فرامین مقام معظم ر
تاریخ: 2013-08-03
موضوع: ويژه
بازدید: 259  دانلود ها: 0
عید فطر خبری ویژه برای شما داریم منتظر باشید
تاریخ: 2013-08-01
موضوع: ويژه
بازدید: 266  دانلود ها: 0
جلسه معارفه ریاست هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان جناب آقای داوودی برگزارشد
تاریخ: 2013-07-10
موضوع: ويژه
بازدید: 404  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 416  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 461  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 790  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 439  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 388  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 309  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 498  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-07-06
موضوع: ويژه
بازدید: 284  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری استان اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-06-30
موضوع: ويژه
بازدید: 236  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 420  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 293  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان تدریس به صورت خصوصی تلفن09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 385  دانلود ها: 0
استاد جواد یاری یکی از برترین مربیان کونگ فو توآ استان اصفهان 09133290551
تاریخ: 2013-06-22
موضوع: ويژه
بازدید: 323  دانلود ها: 0
استاد جابر سلیمی وهمراهان شهرستان تیران وکرون ادرس باشگاه : تیران وکرون روستای افجان ورزشگاه شهدا روزهای زوج 17/30 الی 19 شماره تماس 09132896971
تاریخ: 2013-06-21
موضوع: ويژه
بازدید: 356  دانلود ها: 0
ادرس باشگاه : تیران وکرون روستای افجان ورزشگاه شهدا روزهای زوج 17/30 الی 19 شماره تماس 09132896971
تاریخ: 2013-06-21
موضوع: ويژه
بازدید: 342  دانلود ها: 0
ولادت امام زمان پیشاپیش مبارک
تاریخ: 2013-06-19
موضوع: ويژه
بازدید: 203  دانلود ها: 0
رییس جمهور منتخب مردم در سال 92 دکتر حسن روحانی
تاریخ: 2013-06-16
موضوع: ويژه
بازدید: 250  دانلود ها: 0
استاد باقری
تاریخ: 2013-06-07
موضوع: ويژه
بازدید: 493  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 193  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 186  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 211  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 219  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 285  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 362  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 173  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 184  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 179  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 192  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 204  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 197  دانلود ها: 0
رحلت امام خمینی تسلیت باد روابط عمومی هیات کونگ فو استان اصفهان
تاریخ: 2013-06-03
موضوع: ويژه
بازدید: 169  دانلود ها: 0
حمزه داوودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان معرفی شد
تاریخ: 2013-05-30
موضوع: ويژه
بازدید: 242  دانلود ها: 0
اولین کلاس بازآموزی{استاژ} داوری کونگ فو در سال 92 در اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-04-27
موضوع: ويژه
بازدید: 372  دانلود ها: 0
اولین کلاس بازآموزی{استاژ} داوری کونگ فو در سال 92 در اصفهان برگزار شد
تاریخ: 2013-04-27
موضوع: ويژه
بازدید: 790  دانلود ها: 0
هیات هنرهای رزمی وکونگ فو شهرستان اصفهان برگزار میکند مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه یک استان اصفهان (اصفهان -شاهین شهر -دولت آباد) به مناسبت ولادت حضرت فاطمه {س} نونهالان،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان (مبارزات نیمه آزاد) مسابقات بانوان 1392/2/12 مسابقا
تاریخ: 2013-04-21
موضوع: ويژه
بازدید: 507  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان
تاریخ: 2013-04-14
موضوع: ويژه
بازدید: 219  دانلود ها: 0
شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) تسلیت باد -
تاریخ: 2013-04-14
موضوع: ويژه
بازدید: 193  دانلود ها: 0
تسلیت
عنوان: تسلیت
تاریخ: 2013-04-12
موضوع: ويژه
بازدید: 209  دانلود ها: 0
soltani
عنوان: soltani
تاریخ: 2013-04-09
موضوع: ويژه
بازدید: 296  دانلود ها: 0
sale87
عنوان: sale87
تاریخ: 2013-04-09
موضوع: ويژه
بازدید: 284  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان لیست همراهان در حال تکمیل.... وب سایت رسمی www.hamrahantoa.com
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 323  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان لیست همراهان در حال تکمیل.... وب سایت رسمی www.hamrahantoa.com
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 294  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو اصفهان
تاریخ: 2013-03-27
موضوع: ويژه
بازدید: 277  دانلود ها: 0
باسلام خدمت تمامی همراهان عزیز با توجه به اهمیت موضوع و اینکه کونگ فو استان نیاز مبرم به یک پایگاه استعدادیابی دارد لذا برآن شدیم با استفاده از نیروهای مستعد و مربیان ارزنده ای چون استاد حسین حمیدی راد- استاد سینا قاصدی- استاد رضا هارونی /استاد بهرام منتظ
تاریخ: 2013-03-19
موضوع: ويژه
بازدید: 236  دانلود ها: 0
باسلام خدمت تمامی همراهان عزیز با توجه به اهمیت موضوع و اینکه کونگ فو استان نیاز مبرم به یک پایگاه استعدادیابی دارد لذا برآن شدیم با استفاده از نیروهای مستعد و مربیان ارزنده ای چون استاد حسین حمیدی راد- استاد سینا قاصدی- استاد رضا هارونی /استاد بهرام منتظ
تاریخ: 2013-03-19
موضوع: ويژه
بازدید: 249  دانلود ها: 0
اولین پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فو استان اصفهان ورزشگاه تختی رزهای فرد 19/45 الی 21
تاریخ: 2013-03-11
موضوع: ويژه
بازدید: 238  دانلود ها: 0
هیات هنرهای رزمی وکونگ فو استان اصفهان پیشاپیش فرارسیدم سال 1392 را به کلیه عزیزان تبریک و تهنیت عرض مینماید
تاریخ: 2013-03-10
موضوع: ويژه
بازدید: 228  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 455  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 329  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 327  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 374  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 227  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 233  دانلود ها: 0
مسابقات کونگ فو قهرمانی منطقه 1 استان اصفهان با اقتدار برگزار شد
تاریخ: 2013-02-23
موضوع: ويژه
بازدید: 272  دانلود ها: 0
نمایش:   موضوع: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9. 4
 10.  
 11. 5
 12.  
 13. 6
 14.  
 15. 7
 16.  
 17. 8
 18.  
 19.  >>