درخشش تیم اصفهان درمسابقات ممای توا کشو...

به گزارش روابط عمومی پایگاهای استعدادیابی وقهرمانی کونگ فو توآ استان اصفهان  مسابقات قهرمانی کشور 3و4 دی ماه در بخش ممای (تکنیک) به میزبانی استان بوشهر برگزارشد که تیم کونگ فوتوآ استان اصفهان که شامل اعضا پایگاهای استعدادیابی و قهرمانی  توآ استان بودند دراین مسابقات درخشش خوبی داشتند و موفق شدند مدال های رنگارنگی را برای توآ استان به ارمغان آورند  اسامی و مقام های تیمی به شرح ذیل میباشد
رده سنی نونهالان:رضا ریسی خط یک مقام دوم از پایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 2 استان اصفهان (باشگاه ثنا)

نوجوانان علیرضا اقلیانی خط سه مقام دوم از پایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 2 استان اصفهان( باشگاه ثنا )

جوانان نادر عباسیان خط چهار مقام دوم ازپایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 1 استان اصفهان ( باشگاه تختی )

امید عارف کوهی خط یک مقام دوم از پایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 3 استان اصفهان (شهرستان خمینی شهر)

عادل مرتاضی خط یک مقام سوم ازپایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 2 استان اصفهان( باشگاه ثنا)

بزرگسالان حمید رضا سلطانی خط دو مقام دوم از پایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 12 استان اصفهان (باشگاه تختی)

علی اصغر سلیمانی خط سه مقام اول از پایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 2 استان اصفهان(  باشگاه ثنا )

رضا بهرامی خط چهار مقام دوم ازپایگاه  استعدادیابی وقهرمانی شماره 2 استان اصفهان (باشگاه ثنا)

 حمید اسکندری  خط 7  مقام اول  پایگاه استعدادیابی و قهرمانی توآ (منتخب کشوری)

حسین اکبری رکیما   مقام دوم    پایگاه استعدادیابی و قهرمانی توآ (منتخب کشوری) 
  • کلیک کنید برای دانلود اندازه اصلی تصویر
  • 1280  x  720  (پیکسل)
  • 87.61 K
  • 2015-12-29
  • 1680
  • hamid

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد