استاژ تکنیک کونگ فوتوآ استان 13 اذراصفه...

                                                           استاژ تکنیک کونگ فوتوآ استان  13 اذراصفهان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی کونگ فوتوآ استان اصفهان استاژ توآ استان اصفهان دربخش تکنیک   جمعه 94/9/13  به میزبانی شهرستان اصفهان باحضور پایگاهای  استعدادیابی و قهرمانی توآ استان  (باشگاه تختی استان )

پایگاه شماره دو (باشگاه ثنا ملک شهر)

پایگاه شماره 3 ( باشگاهای توا شهرستان نجف اباد )
پایگاه شماره 4 (باشگاه کونگ فوتوا لنجان)

اساتید حاضر : استاد پیشکسوت خوش نظر واساتید  شاه حسینی.میرصفایی . سلطانی . سلیمی.بهرامی .سهرابی .شاقلیان و برخی از همراهان

استاد رمضانعلی احمدی  از تلاشهای  پایگاهای استعدادیابی وقهرمانی توآ استان جهت نمایش وترویج و اتحاد وهمبستگی هنر رزم ملی ایران توآ تشکروقدردانی  نمود و عنوان کرد که اتحاد و به دور از حاشیه بودن و پیشبرد اهداف توآ  از اصلی ترین اهداف کونگ فو توا در استان میباشد و لازمه پیشرفت را ، همدلی و اتحاد بین جامعه بزرگ توا استان اعلام نمودند .

روابط عمومی کونگ فو توآ استان اصفهان

 
  • کلیک کنید برای دانلود اندازه اصلی تصویر
  • 1280  x  720  (پیکسل)
  • 93.83 K
  • 2015-12-06
  • 2230
  • hamid

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد