شرکت درهمایش کونگ فوتوآ ویژه هفته ناشنو...

با توجه به اینکه یکی از بهترین گروهای نمایشی کونگ فوتوا استان اصفهان تیم  پایگاه استعدادیابی . قهرمانی توآ اسنان اصفهان  میباشد  و در یکسال اخیر بیش از 10 نمایش کونگ فوتوآ را برگزار کرده است  این  بار هم به دعوت انجمن ناشنوایان استان اصفهان این تیم برای شرکت در مراسم ویژه این انجمن دعوت شد که این همایش در روز جمعه مورخ 3 مهرماه در تالار راه سازی استان اصفهان  با حضور پرشور برگزار گردید . حمیدرضا سلطانی عنوان کرد که در جهت شناساندن رزم ملی ایران  > توآ <  به کلیه جامعه و همینطور ارائه رهنمودهای  فرهنگی و حمایت از کلیه انجمنهای بهزیستی و ناشنوایان و غیره  در همایشها شرکت و رزم ملی ایران را به آحاد مردم شناسایی خواهیم کرد.روابط عمومی پایگاه استعدادیابی و قهرمانی کونگ فوتوا استان اصفهان

WWW.HAMRAHANTOA.IR
 
  • کلیک کنید برای دانلود اندازه اصلی تصویر
  • 1042  x  364  (پیکسل)
  • 93.71 K
  • 2015-09-26
  • 1930
  • hamid

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد