مسابقات ممای {تکنیک} کونگ فوتوا استان اص...

مسابقات ممای (تکنیک) کونگ فوتوآ قهرمانی استان اصفهان باشکوهترازهمیشه برگزارشد

  باسلام خدمت کلیه بازدیدکنندگان عزیز بعد از ۳ سال انتظار مسابقات ممای (تکنیک) کونگ فوتوآ استان اصفهان انتخابی مسابقات کشوری با حضور ۸۶ نفر شرکت کننده درسالن رزمی مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی استان اصفهان {{پایگاه استعدادیابی وقهرمانی کونگ فوتوآاستان اصفهان}} از ساعت ۹ صبح  جمعه ۷ آذرماه در ۴ رده سنی نونهالان ، نوجوانان،جوانان،وبزرگسالان  برگزارشد . درابتدا استاد رضا هارونی به عنوان پیشکسوت کونگ فوتوا استان وکشورضمن خوش آمدگویی به مربیان وسرپرستان وهمراهان شرکت کننده توضیحاتی  را در مورد مسابقات فوق ایرادنموده وسپس حمیدرضاسلطانی دبیر کمیته توا درمورد برنامه های آتی کمیته توآ استان ونحوه برگزاری مسابقات ممای توضیحات لازم رو دادند.  این مسابقات با حضور اساتید بزرگی هم چون استاد رضا جباری ، استاد سید اسماعیل میرصفایی، استاد ترکیان -استاد تیموری مسئول کمیته داوران هیات -استاد امیرحسن شاهی مسئول داوران کونگ فوتوا استان اصفهان  استاد داوود شاه حسینی -استادفیروزی-استادبهزاد اخلاقی .استادجعفری –استاد فلفلیان-استاد پریشانی – استاد جابرسلیمی- استاد جوادیاری-استادمعصوم زاده – استادمحمدحسن صالحی – و غیره  برگزارشد .

 

اسامی مقام اوران در ادامه مطالب

 

مابقی تصاویر درادامه مطالب

 

 

 

مقام اوران

 

رده سنی نونهالان:

 

خط ۱ : مقام اول :علیرضا اقلیانی- مقام دوم:سبحان غیب الوند-مقام سوم:سجادمحمدی

 

خط۲: مقام او:محمدرضااسماعیلی-مقام دوم:محسن رضایی-مقام سوم:فرزاداخلاقی

 

خط۳:مقام اول:عرفان اخلاقی- مقام دوم: محمدحسین یزدانی - مقام سوم: محمدصالح خواجه

 

 

 

رده سنی نوجوانان

 

خط ۱: مقام اول:صادق غلامی - مقام دوم : علی چترائی - مقام سوم: آریا هارونی

 

خط ۲:مقام اول:نادرعباسیان- مقام دوم :آرمان دانشمند - مقام سوم:محمدهاشمی پور

 

خط۳:مقام اول:امیریوسفی - مقام دوم:بهزاد اخلاقی - مقام سوم: علی رضایی

 

 

 

رده سنی جوانان

 

 

 

خط۱ : مقام اول:محمدرضابشارت - مقام دوم:عارف کوهی - مقام سوم:رسول حاجی نصراللهی

 

خط ۲:مقام اول : حسین امینی-مقام دوم:حسین بشارت- مقام سوم:محمدپیمانی

 

خط۳:مقام اول:محمدجوادغفاری-مقام دوم:سیدعلی مصطفوی مقام سوم:علی مردی

 

خط ۴:مقام اول رسول حاجی نصراللهی-مقام دوم:محمدجوادبهرامی-مقام سوم:سامان سانی

 

خط ۵: ابوالفضل عمادی

 

 

 

رده سنی بزرگسالان

 

 

 

خط ۱: مقام اول : میثم شاهسنایی-مقام دوم:مهدی دری- مقام سوم:عبدالروف صباحی

 

خط ۲ : مقام اول:حمیدرضاسلطانی-مقام دوم:علی اصغرسلیمانی-مقام سوم:ابوالفضل جهانبخشی

 

خط ۳:مقام اول:امین بیگی - مقام دوم: علی صرامی-مقام سوم:محمدحسنی

 

خط ۴ :مقام اول:ابراهیم بهرامی-مقام دوم:مسعودنصیری-مقام سوم:محمدحسن صالحی

 

خط ۵:مقام اول:بهزاداخلاقی-مقام دوم:علی سلطانی-مقام سوم:محمدحسنی

 

خط ۷:مقام اول : ابراهیم بهرامی - مقام دوم:سیداسماعیل میرصفایی

 

سای : ابوالفضل قاسمی

رکیما:سیدعارف مصطفوی

 

استاد رضاهارونی واستاد امیرحسن شاهی

 

 

 

استادرمضانعلی احمدی مسئول کمیته توآ استان استاد رضاهارونی استاد امیرحسن شاهی  استاد تیموری و استاد علیرضایزدان پناه

 

 

اساتید داوود شاه حسینی - ابراهیم بهرامی و علی سلطانی

 

عکس دسته جمعی مسئولین وشرکت کنندگان

 

عکس دسته جمعی مسئولین وشرکت کنندگان

 

 

 

 

 

 
  • کلیک کنید برای دانلود اندازه اصلی تصویر
  • 760  x  429  (پیکسل)
  • 77.01 K
  • 2014-12-01
  • 2190
  • hamid

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد